האמנה של הגן

גן פלא פועל בגישה חינוכית, המבוססת על הבנת האדם ודרך התפתחותו, על פי משנתו של ד"ר רודולף שטיינר. כיום קיימים מאות בתי ספר ואלפי גנים ברוח חינוך ולדורף ברחבי העולם כולו.

בחינוך זה מושם דגש מיוחד על פיתוח המיומנויות החברתיות, היצירתיות, הדמיון והחושים האומנותיים של הילד, תוך התבוננות בגיל הילד והשלב ההתפתחותי בו הוא נמצא, כפי שהוא מובן לאור מדע הרוח האנתרופוסופי. 

  1. הבסיס לאמנה

הורים, השולחים את ילדם לגן פלא, מביעים בזאת את רצונם שילדם יתחנך בדרך זו. כמו כן, מכירים ההורים בסמכות הצוות החינוכי של הגן בכל הקשור לשאלות חינוכיות פדגוגיות, התכנים בגן ואופן העברתם.

צוות הגן רואה את תמיכת ההורים בצוות ובדרך החינוכית כאבני יסוד להצלחת העבודה החינוכית.  אנו מייחסים חשיבות רבה לעבודה משותפת עם ההורים לקידום מטרות הגן.

  1. דגשים

גן פלא והצוות החינוכי שואפים ליציבות והמשכיות ברצף החינוכי של הילד/ה בגן  עם זאת, יתכן ובמהלך השנים יהיה צורך לעבור מבנה, או לשנות את הרכב הצוות החינוכי.

גן פלא שואף לשלב בגניו גם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. ההחלטה על שילובם מתקבלת בצוות החינוכי של הגן.

  1. דגשים הקשורים להתנהלות שוטפת של הגנים

הגן פועל באמצע השבוע בין השעות 07:30 ועד 13:30, וביום ו' עד השעה 12:30.

הצהרון פועל בגן בין השעות 13:30-16:00, ומופעל ע"י צוות הגן. צוות הגננים ממליץ לאפשר לילד/ה מנוחה לאחר פעילות הגן ולשהות בשעות הצהרים בסביבה ביתית. הגננים יכולים להחליט על אי קבלת ילד לצהרון לפי שיקול דעת פדגוגי

התזונה בגן היא תזונה טבעונית . הבישול הוא ביתי ונעשה ברוח הגן. התזונה מורכבת מכל רכיבי המזון החשובים להתפתחות הילד. ההורים אחראיים להודיע על כל רגישות או בעיה בריאותית  לגננים.

גן פלא, ממוקם בשכונות מגורים. מטרת כולנו היא יחסי שכנות טובים.  מושקעים מאמצים, הן מצד צוות הגננים והן מצד וועד ההורים, בשמירת יחסים טובים עם השכנים. לפיכך אנו מבקשים מההורים להתחייב שלא לחנות במקום אסור על פי חוק ו/או במקום חנייה מסומן ו/או במקום החוסם חנייה של אחד השכנים. 

  1. דרישות נוספות מההורים

ההורים מצהירים כי הם מתחייבים לעמוד בהסדרי תשלום שכר הלימוד (ראה נספח א').

כמו כן ההורים מתחייבים לעמוד בהסדרים ובתקנות לגבי ביטול ההרשמה ועזיבת הגן (ראה נספח א'). 

ההורים אחראים להודיע על כל רגישות או בעיה בריאותית כלשהי לגננים.

חתימה על אמנה זו, מחייבת את ההורים על כל הכתוב בה ובנספח א'.

אנו ההורים של ______________  מסכימים עם הנאמר לעיל ומתחייבים בחתימתנו למלא את חלקינו באמנה זו, ולעמוד בכל המחוייבויות הכספיות על פי נספח התשלומים המצורף לאמנה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

שם האם :   __________________ שם האב :   __________________

חתימה  : __________________ חתימה :     __________________

תאריך:      __________________ תאריך :      __________________

חתימה על אמנה זו, מחייבת את ההורים על כל הכתוב בה ובנספח א'.
[contact-form-7 id="880" title="test"]

אנא הורידו את מסמך אמנת הגן למחשבכם, והביאו אותו חתום אל הגן.  תודה.